Skip Navigation Links.
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0186.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0187.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0188.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0189.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0190.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0191.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0192.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0193.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0194.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0195.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0196.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0197.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0198.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0199.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0200.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0201.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0202.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0203.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0204.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0205.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0206.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0207.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0208.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0209.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0210.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0211.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0212.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0213.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0214.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0215.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0216.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0217.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0218.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0219.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0220.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0221.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0222.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0223.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0224.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0225.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0226.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0227.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0228.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0229.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0230.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0231.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0232.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0233.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0234.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0235.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0236.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0237.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0238.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0239.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0240.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0241.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0242.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0243.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0244.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0245.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0246.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0247.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0248.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0249.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0250.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0251.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0252.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0253.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0254.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0255.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0256.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0257.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0258.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0259.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0260.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0261.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0262.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0263.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0264.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0265.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0266.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0267.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0268.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0269.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0270.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0271.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0272.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0273.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0274.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0275.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0276.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0277.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0278.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0279.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0280.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0281.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0282.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0283.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0284.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0285.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0286.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0287.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0288.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0289.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0290.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0291.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0292.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0293.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0294.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0295.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0296.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0297.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0298.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0299.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0300.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0301.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0302.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0303.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0304.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0305.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0306.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0307.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0308.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0309.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0310.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0311.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0312.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0313.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0314.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0315.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0316.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0317.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0318.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0319.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0320.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0321.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0322.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0323.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0324.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0325.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0326.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0327.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0328.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0329.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0330.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0331.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0332.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0333.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0334.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0335.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0336.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0337.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0338.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0339.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0340.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0341.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0342.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0343.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0344.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0345.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0346.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0347.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0348.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0349.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0350.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0351.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0352.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0353.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0354.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0355.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0356.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0357.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0358.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0359.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0360.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0361.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0362.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0363.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0364.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0365.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0366.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0367.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0368.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0369.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0370.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0371.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0372.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0373.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0374.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0375.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0376.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0377.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0378.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0379.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0380.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0381.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0382.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0383.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0384.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0385.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0386.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0387.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0388.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0389.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0390.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0391.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0392.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0393.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0394.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0395.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0396.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0397.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0398.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0399.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0400.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0401.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0402.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0403.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0404.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0405.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0406.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0407.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0408.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0409.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0410.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0411.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0412.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0413.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0414.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0415.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0416.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0417.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0418.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0419.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0420.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0421.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0422.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0423.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0424.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0425.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0426.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0427.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0428.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0429.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0430.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0431.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0432.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0433.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0434.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0435.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0436.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0437.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0438.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0439.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0440.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0441.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0442.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0443.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0444.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0445.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0446.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0447.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0448.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0449.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0450.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0451.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0452.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0453.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0454.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0455.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0456.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0457.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0458.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0459.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0460.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0461.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0462.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0463.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0464.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0465.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0466.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0003_m0467.tif