Skip Navigation Links.
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00392.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00393.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00394.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00395.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00396.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00397.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00398.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00399.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00400.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00401.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00402.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00403.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00404.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00405.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00406.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00407.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00408.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00409.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00410.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00411.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00412.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00413.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00414.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00415.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00416.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00417.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00418.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00419.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00420.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00421.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00422.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00423.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00424.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00425.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00426.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00427.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00428.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00429.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00430.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00431.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00432.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00433.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00434.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00435.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00436.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00437.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00438.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00439.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00440.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00441.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00442.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00443.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00444.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00445.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00446.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00447.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00448.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00449.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00450.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00451.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00452.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00453.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00454.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00455.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00456.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00457.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00458.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00459.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00460.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00461.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00462.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00463.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00464.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00465.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00466.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00467.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00468.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00469.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00470.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00471.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00472.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00473.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00474.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00475.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00476.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00477.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00478.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00479.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00480.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00481.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00482.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00483.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00484.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00485.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00486.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00487.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00488.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00489.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00490.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00491.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00492.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00493.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00494.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00495.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00496.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00497.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00498.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00499.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00500.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00501.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00502.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00503.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00504.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00505.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00506.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00507.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00508.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00509.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00510.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00511.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00512.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00513.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00514.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00515.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00516.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00517.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00518.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00519.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00520.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00521.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00522.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00523.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00524.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00525.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00526.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00527.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00528.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00529.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00530.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00531.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00532.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00533.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00534.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00535.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00536.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00537.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00538.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00539.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00540.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00541.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00542.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00543.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00544.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00545.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00546.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00547.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00548.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00549.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00550.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00551.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00552.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00553.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00554.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00555.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00556.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00557.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00558.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00559.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00560.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00561.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00562.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00563.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00564.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00565.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00566.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00567.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00568.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00569.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00570.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00571.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00572.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00573.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00574.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00575.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00576.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00577.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00578.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00579.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00580.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00581.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00582.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00583.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00584.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00585.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00586.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00587.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00588.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00589.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00590.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00591.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00592.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00593.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00594.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00595.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00596.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00597.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00598.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00599.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00600.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00601.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00602.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00603.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00604.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00605.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00606.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00607.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00608.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00609.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00610.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00611.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00612.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00613.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00614.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00615.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00616.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00617.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00618.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00619.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00620.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00621.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00622.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00623.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00624.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00625.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00626.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00627.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00628.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00629.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00630.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00631.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00632.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00633.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00634.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00635.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00636.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00637.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00638.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00639.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00640.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00641.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00642.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00643.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00644.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00645.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00646.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00647.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00648.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00649.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00650.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00651.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00652.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00653.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00654.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00655.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00656.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00657.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00658.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00659.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00660.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00661.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00662.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00663.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00664.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00665.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00666.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00667.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00668.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00669.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00670.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00671.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00672.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00673.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00674.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00675.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00676.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00677.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00678.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00679.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00680.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00681.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00682.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00683.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00684.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00685.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00686.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00687.tif
PT-ADPRT-PRQ-PPRT14-001-0016_m00688.tif